Resultaten

Praktijk DichterBij heeft een toegevoegde en unieke waarde binnen de specialistische behandeling. Praktijk DichterBij werkt als een van de weinige praktijken in Nederland met uitsluitend hoog opgeleide behandelaren, die intern en extern supervisie ontvangen. Praktijk DichterBij heeft intensieve banden met de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) en geeft daar trainingen en colleges. Hierdoor wordt er kritisch vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar onze manier van handelen en blijven we scherp op ontwikkelingen en onze kwaliteit. Onze behandelaren hebben korte lijnen met zowel de gidsen, scholen en andere hulpinstanties. Wij bieden binnen elk traject maatwerk waarin we de behandeling bieden die nodig is, passend bij de hulpvraag van het cliënt(systeem). We hebben een transparante werkwijze waardoor cliënten en gidsen weten wat ze van ons kunnen verwachten. Onze methode levert op dat ruim 85% van de multiproblem gezinnen na een behandeling bij Praktijk DichterBij, samen met hun netwerk, weer zelfstandig kunnen functioneren zonder professionele hulp! 100% van de behandelde gezinnen heeft zijn/haar doelen voldoende behaald en we zien bij alle gezinnen dat zij na een half jaar geen terugval hebben gehad. Onze klanttevredenheid over 2022 is gemiddeld bij jongeren een 8,9 en bij ouders een 9,0 dit is vergelijkbaar met de jaren ervoor!