Onze Werkwijze

Na aanmelding plannen we binnen enkele werkdagen een intakegesprek bij ons op kantoor. Onze intakecoördinator gaat met jou en je ouders in gesprek. We doen dit ook in situaties van (v)echtscheidingen daar waar dit mogelijk is om direct te benadrukken dat ouders gezamenlijke verantwoordelijkheid en regie dragen over hun kind(eren). Wij zijn van mening dat problematiek alleen verholpen kan worden, wanneer het systeem hier op een goede wijze mee om kan gaan. Daarom maken wij altijd een systeem en interactie-analyse aan de hand van de Roos van Leary.

Praktijk DichterBij is een van de weinige behandelpraktijken in Nederland die specialistische behandeling in de thuissituatie aanbiedt. Hiermee verlagen we de drempel voor jongeren/ouders en hebben behandelaren eerder en beter zicht op het interactieproces in het gezin.  Uiteraard kan de behandeling ook gewoon bij ons op de praktijk plaatsvinden mocht u dat wenselijker vinden.

Door onze laagdrempelige mensgerichte aanpak creëren we in korte tijd een vertrouwelijke basis waarin jij jezelf snel op je gemak zal voelen en je zorgen wilt delen. Op die manier komen we in korte tijd tot de kern van de problematiek.  Wij dragen de visie dat jij en je gezinssysteem met ondersteuning van onze behandelaren, zélf je zorgvraag concreet kan formuleren en oplossen wanneer jij en je gezin Dichter Bij jezelf komt. Omdat de oplossing, met de ondersteuning van Praktijk DichterBij, door jou zelf wordt bedacht en ook bij jou past, maken we je onafhankelijk van hulp en kan je met jouw gezin de positieve ontwikkeling volhouden zodra hulp is gestopt.

Vanuit Praktijk DichterBij bieden we altijd individuele en systeembehandeling naast elkaar. Wij dragen de visie dat alleen systemische behandeling waarbij het netwerk actief betrokken wordt en regie heeft over het proces, effectief is. Het maken van een netwerkanalyse is een onderdeel van de behandeling. Hierdoor ervaar je eigenaarschap, verantwoordelijkheid en motivatie over jouw hulpvraag waardoor de hulp passend is bij jou en je gezin.